vilken färg har tillfälliga vägmarkeringar

Vilken färg har tillfälliga vägmarkeringar?

Tillfälliga vägmarkeringar är en vanlig syn på våra vägar, särskilt under sommaren när många av oss är ute och reser. En vanlig fråga som många bilister har är vilken färg dessa markeringar har och varför de är just gula. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på detta ämne och förklara varför tillfälliga … Läs mer

Vägmålning av väglinjer

Vägmålning runt om på landets vägar

Sverige har ett totalt vägnät som består av drygt 220 000 kilometer väg av olika slag och cirka 100 000 av dessa kilometer är statliga. Resterande vägnät består av omkring 50 000 kommunala gator och de övriga är enskilt vägar. Tillika tillkommer även privata vägar som sträcker sig genom skog och mark. Vägmålning finns på … Läs mer

Trafiklinjefarg

Trafiklinjefärg

Vi ser dem dagligen, pilar, linjer och anvisningar. Kanske tänker vi inte på dem mer än som något som alltid finns där. Men trafiklinjer är en viktig del i vår vardag. Utan dem skulle det bli kaotisk för både bilister och gångtrafikanter utan linjemålning. Särskilt påtagligt blir detta när det lagts ny asfalt någonstans. Då … Läs mer

Måla asfalt och asfaltsmålning

Det finns en rad skäl till att måla asfalt. Främst kanske vi tänker på väglinjer. Vi ser dem varje dag, de där vita strecken som följer oss oavsett om vi cyklar, kör bil eller går. Men att måla asfalt kan man göra av så många fler anledningar, inte bara ren linjemålning. Vi ska se på … Läs mer

Linjemålning i sport och idrottsanläggningar

Linjemålning på sportanläggningar är något så självklart att vi ofta inte ens tänker på det. Vi kommer in på en arena och ser bänkarna, målen och alla färgglada matchtröjor på plan. Men ser vi linjerna? Vi är så vana vid dem, allt från skolans idrottslektioner till VM på tv, att vi reagerar först om de … Läs mer

Linjemålning Lager & Industri

Linjemålning Lager & Industri

De flesta har nog en ganska god idé om vad linjemålning handlar om. Dessa markeringar är en given del av allas vår vardag, och är helt enkelt väsentliga för att vi på ett tryggt och säkert sätt ska kunna förhålla oss till vår omgivning. Därför ser vi dem väldigt ofta i offentliga miljöer, på vägbanor … Läs mer

linjemalning skolgård lekplats

Linjemålning av skolgårdar och lekplatser

När det kommer till måla skolgårdar och lekplatser så är kraven på en trygg och säker miljö förhållandevis höga. Anledningen är så klart att barn, och även vuxna, ska kunna såväl vistas som leka på en gemensam yta utan att behöva drabbas av den sorts skador som med rimliga och ganska enkla åtgärder kan förebyggas. … Läs mer

linjemålare vägmålare yrke utbildning

Linjemålare och Vägmålare ett yrke för framtiden.

Linjemålare eller vägmålare som yrke Att arbeta som linjemålare eller vägmålare  är en sysselsättning som innebär stor variation i vardagen. En mängd olika uppdrag förekommer, alltifrån målning på vägar, måla parkeringsrutor, industrilokaler, till skolgårdar och offentliga miljöer. Den som är uppmärksam kan se att olika typer av målningar på asfalt och betong finns överallt runt … Läs mer

Vägmarkeringar Och Linjemålning

Vägmarkeringar gör stor nytta

Vägmarkeringar beskrivs ofta som mer eller mindre enkla linjer vars syfte är att vägleda, varna och reglera hur trafikanter uppför sig på vägarna. Även om det förvisa är sant att dessa linjer fyller en viktig funktion när det kommer till hur vi förhåller oss till vägarna, så är arbetet bakom vägmarkeringar ofta mycket mer mångfacetterat … Läs mer

Linjemålningsfärg - Färg för asfalt

Linjemålningsfärg och termoplastisk massa

Det finns många olika typer av linjefärger som alla används till lite olika saker inom linjemålning. Idag ska vi gå igenom några av dessa typer så att du ska kunna göra rätt val när du ska måla parkeringsrutor på till exempel en parkeringsplats. Prefabricerad vägmarkeringsfärg Perfekt för dig som inte vill göra allt jobb själv. … Läs mer

Vill du att besökarna ska hitta ditt företag? Lägg till ditt linjemålningsföretag på Linjemålning.se idag.