Vägmarkeringar gör stor nytta

Vägmarkeringar beskrivs ofta som mer eller mindre enkla linjer vars syfte är att vägleda, varna och reglera hur trafikanter uppför sig på vägarna. Även om det förvisa är sant att dessa linjer fyller en viktig funktion när det kommer till hur vi förhåller oss till vägarna, så är arbetet bakom vägmarkeringar ofta mycket mer mångfacetterat och täcker inte bara tillförseln av pålitliga och informativa linjer, utan även val av lämplig vägmarkering och effektiv behovsbaserad borttagning av vägmarkering som inte längre fyller sin funktion. Inte sällan krävs noggrann linjemålning av specifika symboler, och väl genomtänkta val av färg till vägmarkering.

Enligt Vägmärkesförordning (2007:90), som reglerar vilka markeringar som ska finnas på allmänna vägar, så är deras främsta uppgift att ge trafikanten vägledning, styrning och information för att möjliggöra en effektiv och säker trafik. Detta gäller oavsett om det handlar om fotgängare, bilister, cyklister eller övriga personer som befinner sig på vägarna.

Vilka sorts markeringar finns det?

Vad är vägmarkering i praktiken? Och när behövs vägmarkering? Moderna vägmarkeringar finns i ett stort antal tappning, och kan handla om allt i från tillfälliga vägmarkeringar till en nischad extruderad vägmarkering eller gul vägmarkering på trottoarkant. Här är några av de mest vanligt förekommande vägmarkeringar som de flesta av oss har kommit i kontakt ett stort antal gånger.

  • Mitt-, kant-, varnings-, lednings- och körfältslinjer har samtliga som uppgift att säkerställa säkerhet via tillförlitlig navigering.
  • Stopp- och väjningslinjer samt övergångsställen och överfarter finns för att undvika kollisioner med mötande och passerande vägtrafikanter
  • Förberedande upplysningar och körfältspilar möjliggör planering i trafiken.

Även om denna lista är långt ifrån uttömmande så ger den ett bra grepp om den sorts vägmarkeringar som vi kommer i kontakt med i vardagen. Ibland så delas de in i de ännu bredare kategorierna längsgående och tvärgående, vilket helt enkelt handlar om vilken riktning de har i förhållande till vägen. Det är även viktigt med rätt vägmarkeringar mått, vägmarkering bredd och vägmarkering avstånd för att inte riskera att skapa förvirring.

De flesta är nog överens om hur viktigt det är med vägmarkering övergångsställe, vägmarkering farthinder, vägmarkering korsning och liknande. Det är knappast en slump att denna sorts markeringar är styrda av vägmarkering regler, och är standardiserade över hela landet. Men något som däremot inte tas lika mycket för givet är vikten av rätt val av färg, vilket är ett måste för att linjerna ska bli såväl beständiga som att göra största möjliga nytta.

Vad är skillnaden mellan olika färgval?

Något som är minst lika viktigt som utseendet på symbolerna och linjerna, är vilken färg som de har målats i. Vägmarkering reflex och vägmarkeringar gult är två exempel på den sorts vägmarkeringar som används för att påkalla särskild uppmärksamhet. Dessa är på många sätt förknippade med trafikomläggningar och temporär omledning. Genom att spendera lite extra tid på färgvalet så kan man ofta få markeringar som både håller längre och gör mer nytta.

Det är numera även väldigt vanligt med särskild funktionsfärg med specifika egenskaper, vilket kan handla om högre friktionstålighet, räfflor för sensoriska markörer och mycket annat. Rätt val av material och färg är därför ofta minst lika avgörande som att vägmarkeringen är tydlig och på rätt plats.

Vill du att besökarna ska hitta ditt företag? Lägg till ditt linjemålningsföretag på Linjemålning.se idag.