Linjemålning  – Allt Om Linjemålning

Här hittar du seriösa företag som utför linjemålning inkl. vägmarkering, parkeringsrutor, idrottshallar, skolgårdar & industri i hela Sverige

Linjemålning – Fördelar & möjligheter med professionell linjemålning.

Att det finns linjer och markörer på allt i från landsvägar till golv på inomhushallar och lekplatser är något som man i många fall tar för givet. Det är egentligen inte särskilt konstigt, då väl utförda linjemålningar ofta smälter in i omgivningen på ett väldigt naturligt sätt. Utan denna sorts linjer skulle det däremot på många sätt vara svårt för personer på plats att få den information som krävs för att på ett säkert sätt förhålla sig till omgivningens förväntningar.

Med modern linjemålning finns det stora möjligheter att individualisera resultatet utifrån specifika behov. Det innebär att man kan man få såväl permanenta lösningar, som situationsanpassad målning där linjerna, siffrorna eller symbolerna går att tvätta bort eller helt enkelt med tiden försvinner av naturligt slitage. Oavsett vad man har för önskemål så är det viktigt att linjemålningen utförs på ett professionellt sätt, eftersom att man då kan vara säker på att val av färg, material och arbetssätt anpassas utifrån rådande krav och förutsättningar.

Linjemålning i StockholmLinjemålning i GöteborgLinjemålning i Malmö

På många platser, likt industriområden eller väl trafikerade gator, är det i de flesta fall oerhört viktigt att märkningen är tillräckligt tydlig och tillförlitlig för att inte riskera säkerheten för de personer som vistas där. Med yrkesmässigt målade linjer och markörer kan man på så sätt säkerställa att markörerna blir en given del av omgivningen.

Låt oss ta en närmare titt på några situationer där linjemålningar faktiskt spelar en avgörande roll.

Vägmarkering – Viktigare än man kan tro

Vägmarkeringar är på många sätt ett typexempel för den sorts linjemålning som väldigt ofta tas för given. Det är ofta inte förrän underhållet brister, eller då man kommer i kontakt med vägar som helt enkelt saknar markeringar, som man inser hur viktigt det hela faktiskt är. Själva grundtanken med dessa markeringar är att de ska tillhandahålla den information som krävs för att på ett effektivt sätt nyttja vägen, oavsett om det gäller gångtrafikanter eller bilister.

Ofta används vägmarkeringar även för att förtydliga lagstadgade förhållningssätt, så som heldragen linje på vägbanan eller körfältspilar. Men det är även vanligt att de används i informationssyfte eller för att sektionera designerade platser för avlastning av varor och liknande.

  • Uppställningsplatser kännetecknas av markeringar som illustrerar var man på bästa sätt kan ställa ett fordon. Ofta handlar det om att måla parkeringsrutor med standardiserade mått för att på ett effektivt och säkerhet sätt möjliggöra att så många fordon som möjligt kan få plats.
  • Körfältspilar illustrerar hur man som bilist ska placera fordonet på vägen under sin framfart.
  • Väglinjer används för att markera bredd på vägbanan, för att visa när omkörning är förbjudet och mycket mer. De är viktiga för att trafiken ska löpa smidigt.
  • Texter- och symboler används ofta som komplement till skyltar för att underlätta efterlevnad av tillämpliga trafikregler.

Då markeringarna spelar en sådan viktig roll är det oerhört viktigt att sörja för såväl bra utförande som gott underhåll.

Linjer med särskilda egenskaper och för specifika ändamål

På senare tid har det blivit väldigt vanligt att utföra linjemålningar med färg som uppvisar särskilda egenskaper. Detta kan handla om allt i från självlysande, eller fluorescerande, färg som gör att linjerna syns tydligt även i mörker, till individualiserade schablonmålningar. Ofta så efterfrågas även linjer som är lätta att ta bort, för platser där permanenta målningar inte är önskvärt.

Idrottsplatser, bollplaner och sporthallar

För att idrott ska kunna utövas på ett tryggt, säkert och regelmässigt korrekt sätt är linjer med rätt form, färg och utförande ett måste. Denna sorts linjer har kommit att bli väldigt förknippade med allt i från gymnastikhallar till löpbanor, och de flesta har nog ganska många minnen av hur de klassiska multifunktionella linjerna blivit symboliskt representativa för skolidrott. Vid denna sorts målning används ofta snabbt torkande färg med låg friktion vilket har förhållandevis liten inverkan på planen eller hallens fortsatta drift.

  • Färgval utifrån rådande förutsättningar är ett måste för att linjerna ska fylla rätt funktion. Rätt linjefärg handlar däremot ofta om mer än bara kulör, och oavsett om det handlar om en bollplan med konstgräs, tennisplan med naturgräs eller gummigolv på en idrottsanläggning så säkerställer rätt målningsteknik och färg att golvets egenskaper bevaras och målningen blir så beständig och slittålig som man önskar.
  • Permanent eller tillfällig målning beroende på situation. Om det handlar om ett särskilt evenemang så är det vanligt att välja temporära markeringar som går att tvätta bort. Detta är särskilt vanligt förekommande när det gäller turneringar eller andra tillfälliga tillställningar.

Offentliga platser

När det kommer till linjemålningar på allmänna platser så kanske man främst förknippar det hela med skolgårdar och lekplatser, men det är även vanligt förekommande med parkeringsfickor, spärrfält och mycket mer. Då denna sorts platser kan vara väldigt präglad av allt i från asfalt och betong till särskilda stötdämpande material så krävs ett noggrant förarbete för att resultatet ska bli bra.

Industri – Industrimålning av markeringslinjer som t.ex. ledlinjer, backningslinjer, pallplatser, uppställningsytor, truckgångar, gångstråk, skyddszoner för säkerhet.

När det kommer till industrimålningar och lager krävs det en samordning mellan all trafik inom området för säkerheten för personal och andra individer. Om du önskar att lägga till markeringar eller linjemålningar inom industriområdet, lagret eller liknande kan du göra just det med en professionell linjemålning tjänst.

Med rätt budskap och tydliga märken på marken kan man enkelt skapa ordning på arbetsplatsen samt förhindra olyckor och göra det enklare att ta sig fram i industriområdet. Det kan också öka produktiviteten och säkerheten hos personalen då de enklare hittar och navigerar genom området samtidigt som det bidrar till en bättre arbetsmiljö.

Linjemålningsfärg – Trafiklinjefärger och Termoplastisk massa, Inomhus linjemålningsfärg. Utrustning, teknik och miljöaspekter.

När det gäller linjemålning färg finns det flertal alternativ beroende på marktyp och väglag eller hållbarheten av målningen. Ett linjemålnings företag kan måla på allt från konstgräs, gräs, asfalt till golv m.m.

För vägmarkeringar kan man till exempel antingen använda sig av termoplastisk massa eller färg. Många företag ser till att tänka på miljö aspekten av arbetet och använder sig till största del av miljövänlig färg eller färg som bidrar till en liten påverkan på miljön.

Linjemålnings företag använder sig av flertal verktyg för att enkelt måla linje målningarna och öka säkerheten och utseendet av det du önskar linjemålas.

Vill du att besökarna ska hitta ditt företag? Lägg till ditt linjemålningsföretag på Linjemålning.se idag.