Linjemålning av skolgårdar och lekplatser

När det kommer till måla skolgårdar och lekplatser så är kraven på en trygg och säker miljö förhållandevis höga. Anledningen är så klart att barn, och även vuxna, ska kunna såväl vistas som leka på en gemensam yta utan att behöva drabbas av den sorts skador som med rimliga och ganska enkla åtgärder kan förebyggas. Trots att användandet och den regelbundna granskning av trygghetscertifierade redskap och lekställningar kanske är det allra mest vanliga sättet att uppnå en godtagbar nivå av säkerhet så är linjemålningar ett minst lika viktigt inslag. Utöver den rent säkerhetsmässiga aspekten så är linjerna ofta ett givet sätt att uppmuntra och möjliggöra både lek och idrott.

Men vad är det egentligen som kännetecknar denna sorts linjemålning? Låt oss ta en titt på varför man använder linjemålningar, vilka syften de kan tänkas uppfylla och hur de vanligtvis används på både skolgårdar och lekplatser.

Varför behövs linjemålningar?

Linjemålningar är något som på många sätt tas för givet. Det är förmodligen inte förrän man aktivt funderar på dem som man inser hur viktiga de faktiskt är. På såväl skolgårdar som lekplatser är de ofta en given del av lek och aktivitet. I många fall så är de även ett måste för att skolans idrottsmål ska kunna fullgöras. Med det sagt så finns det ett närmast oändligt antal tillämpningsområden för linjemålning och i många fall så har man stora möjligheter att individualisera resultatet utifrån förutsättningarna för varje enskilt område.

  • Hopphagar är på många sätt nödvändiga inslag på de flesta ställen där barn vistas. Hur de används är högst individuellt men bjuder in till oändliga variationer av att hoppa hage.
  •  Sifferormar och sifferhagar kombinerar lek och lärande då de låter barnen hoppa mellan siffrorna.
  • Fia med knuff i linjemålning är en modern klassiker som låter två till fyra personer ta del av det klassiska och underhållande brädspelet.
  • Kingruta för king out är ett klassiskt bollspel för skolgårdar där fyra personer tävlar om att slå ut motspelare genom att få bollen att studsa på motståndarnas rutor.
  • Basketplaner behöver inte nödvändigtvis vara i full skala utan kan med fördel begränsas till trepunktslinjen vilken i förening med en basketkorg förenar det bästa av basket med drastisk platsoptimering.
  • Större bollplaner, löparplaner och sportområden är ofta ett måste för att skolplanens krav på regelbunden fysisk aktivitet och idrott ska kunna realiseras. De skapar även rätt förutsättningar för fortsatt idrott på föreningsnivå.
  • Unika lösningar så som körbanor och övergångsställen för kreativt lekande.

Ovan nämnda målningar och situationer är bara ett litet urval av alla tänkbara användningsområden för linjemålningar. Då denna sorts målningar är väldigt enkla att individanpassa och justera utifrån specifika krav och förutsättningar så kan man uppnå i stort sett vilka resultat som helst. Inom rimlighetens gränser så klart. Den kanske praktiskt sett största fördelen med att använda linjemålningar är att det ger beständiga linjer som tack vare minimalt underhållsbehov blir ett långvarigt inslag i skol- eller parkmiljön. Med hjälp av moderna färgalternativ har man även stora möjligheter att låta linjerna ha särskilda egenskaper så som minimal miljöpåverkan, skrovlig yta för sensorisk tydlighet, termoplast för alla väder och extra slitstyrka, självlysande linjer eller vad som nu kan tänkas vara lämpligt för den givna situationen.

Linjemålning för skolgårdar

De flesta har nog en ganska klar mental bild av vad som kännetecknar en skolgård. Kanske är den i väldigt stor utsträckning präglad av ens egna skolminnen, men om man frånkopplat dessa visualiserar en klassisk skolgård så är nog i många fall streck på marken ett väldigt typiskt inslag. Linjemålningar på skolgårdar är i visst hänseende endast en systematisering av den sorts markmarkeringar som man tidigare framställde på manuellt vis. Kraven och förväntningarna varierar såklart beroende på om det det hela handlar om förskola, grundskola, gymnasieskola eller till och med högskola eller universitet. Av naturliga skäl så blir målningarna mer funktionellt betingade desto högre upp i utbildningssystemet man hamnar. Och från och med gymnasieskolgårdar så handlar det främst om idrottsorienterade målningar.

Linjemålning för lekplatser

Även om kraven på linjemålning för lekplatser inte alltid är lika stringenta och specifika som när det kommer till skolgårdar så är linjerna trots allt i många fall en viktig del av såväl lekplatsens funktionalitet som säkerhet. Det finns numera ett oerhört stort antal möjligheter att förena linjemålningar av särskilt material för att få en spännande blandning och färg och funktionalitet för att inspirera och uppmuntra aktiv lek. I många fall så är linjemålning ett smidig sätt att avgränsa olika områden för att både tydliggöra var lekplatsen börjar och slutar samt sektionera lekplatsens delar utifrån vilken aktivitet som ett särskilt område är lämpat för.

Funktion eller dekor?

Även om det rent funktionella är oerhört viktigt, och även om funktion i många fall är linjemålningarnas främsta syfte, så bör man absolut inte underskatta nytta av dekor och utsmyckning. Särskilt när det gäller just skolgårdar och lekplatser. Genom omsorgsfullt utförda målningar har man i många fall möjligheten att helt enkelt förbättra såväl stämning som känsla på en given plats. När det handlar om rent dekorativa linjemålningar så är det egentligen bara fantasin som sätter gränser för vad man kan uppnå. Genom att anlita professionella linjemålare så kan man vara säker på att få ett resultat som blir precis så unikt dekorativt som man förväntar sig.

Men är det verkligen nödvändigt med linjemålningar?

Huruvida det är nödvändigt med linjemålningar går så klart inte att svara på utan att veta något om den individuella situationen. Generellt sett så anses linjemålningar numera vara en given del av vår gemensamma utemiljö vilket gör att det helt enkelt är något som många har kommit att förvänta sig. Vad man med all säkerhet kan konstatera är att skolgårdar och lekplatser utan linjemålningar definitivt kommer att framstå som oerhört spartanska och kanske även smått förvirrande. I många fall så blir linjerna automatiskt en del av vårt förhållningssätt till platsen i fråga och underlättar när flera personer ska umgås på och använda en begränsad yta. Därför skulle ett svepande svar definitivt bli jakande då linjemålningar på lekplatser och skolgårdar helt enkelt gör att allting på många sätt blir mycket bättre.

Vill du att besökarna ska hitta ditt företag? Lägg till ditt linjemålningsföretag på Linjemålning.se idag.