Vägmålning runt om på landets vägar

Sverige har ett totalt vägnät som består av drygt 220 000 kilometer väg av olika slag och cirka 100 000 av dessa kilometer är statliga. Resterande vägnät består av omkring 50 000 kommunala gator och de övriga är enskilt vägar. Tillika tillkommer även privata vägar som sträcker sig genom skog och mark.

Vägmålning finns på det statliga och kommunala vägnätet, vilket innebär att det blir säkrare för trafikanterna runt om i vårt land, men även det går även få vägmålning på enskilda vägar om det finns ett behov. Finns inte linjemålningLinjemålning förvärras trafiksäkerheten och därför är det viktigt att vägmålare gör sitt jobb. Då de underhåller redan befintliga vägmarkeringar men också ser till att måla nya linjer när nya vägar har skapats eller fått en ny beläggning.

Tryggt på Sveriges vägar

Under varje år målas väglinjer mil efter mil på Sveriges vägar. En vägmålning kan synas på olika sätt. Dels som en vit linje som delar av vägen på mitten så att trafikanterna undviker mötande trafik. Vägen kan också ha linjemålning längs vägrenen så att inte förare kör av vägen eller råka komma ut på en vägren som inte är säker. Likaså kan vägmarkeringar påvisa vart det är stopplikt och vilken riktning som trafikanterna kan köra.

Anledningen till att större vägar i vägnätet målas med vita tydliga linjer är för att höja trafiksäkerheten i Sverige. Vägmarkeringar är alltså ett hjälpmedel för trafikanter för att de ska kunna färdas tryggt på vägarna. Alla som har kört på en väg som har precis fått ny svart asfalt vet hur svårt det är att avgöra vart mitten av vägen och vägrenen är. När det finns vita väglinjer känner sig trafikanterna sig trygga och samtidigt har kontroll på vilken riktning vägen har.

Vanligaste vägmålning

De vanligaste vägmålningarna som ses på Sveriges vägnät och målas dit av vägmålare är mittlinjerna och vägmarkeringar längst vägrenen. Linjerna målas dit med speciella fordon som extruderar (strängpressar) eller sprayar vägmarkeringar direkt på asfalten. Den speciella färg som används klarar av ett högt slitage och tillika reflekterar markeringar när ljus faller på dem.

Svenska statens vägar

Den svenska staten ansvarar för tre olika typer av vägar, europavägar, riksvägar och länsvägar som är uppdelade i tre kategorier. Landsvägskategorierna är primära, sekundära och tertiära vägar. I landet finns det sammanlagt 14 europavägar varav tre av dessa påbörjas i Sverige för att sedan sträcka sig vidare i Europa. Det är E 45 som är den längsta europavägen, 169 mil, i landet och sträcker sig mellan Övre Soppero och Göteborg.

Innan man kör ut på någon av europavägarna är dessa tydligt markerade delvis via gröna skyltar med tillika markerade med en vägmålning på vägbanan med ett stort E plus vägnumret. Följer någon av de europavägar som sträcker sig söder över, får man vara beredd att dessa inte är lika väl markerade med vägnumret i de andra länderna.

Riksvägarna är markerade med blåa skyltar med ett nummer mellan 1 – 99, samt prioriteras att underhållas under alla årstider. Vissa sträckor av europavägar kan bestå av en riksväg, men är alltid tydligt markerad med vägmålningar och skyltar vilken typ av väg det är. Landsvägarna har ett tresiffrigt nummer, de primära landsvägarna har nummer mellan 100 – 499, medan väglinjerade sekundära och tertiära landsvägarna har nummer från 500 och högre.

Vill du att besökarna ska hitta ditt företag? Lägg till ditt linjemålningsföretag på Linjemålning.se idag.